+IBARGUREN

 

Abelbidearen balioa bultzatu eta azpimarratzen da, ertzak erregularizatzen dira errealitatera moldatuz, sarrerako parkea mantentzen da eta hegoaldeko gune bat, zerbitzuen loturarako, finkatugabeko gune bezala sailkatzen da
Se fomenta y valora el paso de la cañada, se regularizan los bordes adaptándolos a la realidad existente, se mantiene el parque de la entrada y se clasifica una zona al sur como suelo no consolidado para la conexión de servicios urbanos.
ORDE03 8Ibarguren MARZO'13

Los comentarios están cerrados.